× ABONNEREN

Ziekte van Parkinson: pathogenese, etiologie, symptomen, diagnostiek en beloop

 • Inleiding
 • Pathogenese
 • Etiologie
 • Symptomen
 • Diagnostiek
 • Beloop
 • Slotbeschouwing in relatie tot het orofaciale systeem
 • Literatuur
 • Dankwoord

Samenvatting

De ziekte van Parkinson is een langzaam progressieve neurodegeneratieve ziekte met karakteristieke bewegingssymptomen. Deze gaan vergezeld van of worden vaak zelfs voorafgegaan door symptomen die niet aan bewegen zijn gerelateerd. Neuropathologisch kenmerkt de ziekte zich door degeneratie van neuronen in specifieke regio’s van de hersenen, waaronder de dopaminerge neuronen in de pars compacta van de substantia nigra. Op moleculair niveau dragen disfunctie van mitochondriën, oxidatieve stress, verstoorde afbraak van proteïnen en reactieve microgliose bij aan de neurodegeneratie. Gevorderde leeftijd is een belangrijke risicofactor. Meer mannen dan vrouwen krijgen de ziekte. Tot de potentiële etiologische factoren behoren leefomgeving, leefstijl en genetische factoren. De diagnose wordt in eerste instantie gesteld aan de hand van het klinische beeld. Bij twijfel kunnen MRI en foto-emissie-computertomografie een bijdrage leveren aan het diagnostisch proces. Meestal overlijden de patiënten aan comorbiditeit. De ziekte heeft ook consequenties voor de functie van het orofaciale systeem.

Auteursinformatie

 • C. de Baat1,2,3, M.A.E. van Stiphout1 F. Lobbezoo1,4, K.D. van Dijk5, H.W. Berendse5
 • Uit 1de Stichting Mondzorg en Parkinson in Oegstgeest, 2Fresh Unieke Mondzorg in Woerden, 3de vakgroep Orale Functieleer van het Radboud universitair medisch centrum in Nijmegen, 4de afdeling Orale Kinesiologie van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) en uit 5de afdeling Neurologie van het VU medisch centrum in Amsterdam
 • Datum van acceptatie: 26 juli 2018
 • Adres: em. prof. dr. C. de Baat, Oudelandseweg 78, 2981 BV Ridderkerk
 • debaat_cees@hotmail.com

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje