× ABONNEREN

kennistoets.png

Geaccrediteerde nascholing

Het NTVT biedt een toonaangevend vakblad en is een leidend kennisplatform voor de tandheelkunde, maar is ook aanbieder van bij- en nascholing. Iedere editie van het tijdschrift bevat een kennistoets, gebaseerd op de artikelen in die editie. Daarnaast heeft u als onderdeel van uw abonnement toegang tot de e-learning 'Acute situaties in de tandartspraktijk'. Bent u abonnee? U vindt de toetsen en e-learning in uw persoonlijk online dossier.

Mijn NTVT

De nascholingen van NTVT zijn geaccrediteerd door het Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT) en het KwaliteitsRegister Mondhygiënisten (KRM).

Over de kennistoetsen van NTVT

  • Bij elke editie van NTVT wordt een kennistoets ontwikkeld; deze bestaat uit vragen die een relatie hebben tot 3 artikelen uit die editie;
  • U maakt de toetsen online in uw persoonlijk dossier;
  • Kennistoetsen zijn tot 1 jaar na verschijning van het tijdschrift te maken;
  • Om een kennistoets succesvol af te ronden, dient u 7 van de 9 vragen goed te beantwoorden;
  • U heeft 3 pogingen om een kennistoets succesvol af te ronden;
  • Bij behalen van de kennistoets ontvangt u per e-mail een certificaat. Dit certificaat blijft ook beschikbaar in Mijn NTvT;
  • Ziet u het certificaat van een behaalde toets niet? Klik dan op de link 'Verwerk resultaten' om het certificaat alsnog op te halen;
  • U kunt na het behalen van de kennistoets, uw nascholingspunten automatisch laten bijschrijven in uw dossier in PE-online/GAIA (optioneel).

Alle kennistoetsen zijn geaccrediteerd door KRT en KRM.

naamloos_1.png

E-learning over acute situaties

NTVT ontwikkelde voor haar abonnees een e-learning over acute medische situaties in de tandartspraktijk. Deze treden slechts zelden op, waardoor de tandarts weinig ervaring heeft met het oplossen van dergelijke situaties. Hij kan zich voorbereiden door bij patiënten altijd een medische anamnese af te nemen, een noodset met hulpmiddelen en medicatie samen te stellen en jaarlijks een reanimatiecursus te volgen. In deze bijdrage worden enkele acute medische situaties behandeld waarmee de tandarts in de praktijk kan worden geconfronteerd, namelijk vasovagale collaps, hyperventileren, verstikking, astma-aanval, allergische reactie, hypoglykemie, epilepsie, angina pectoris en hartinfarct. Van deze ziektebeelden worden de klinische verschijnselen behandeld en wordt aangegeven hoe te handelen om de patiënt adequate hulp te verlenen.

U vindt de e-learning in uw persoonlijk dossier.