×

onafhankelijk. onderzoekend. onderscheidend.

Bekijk een inspirerende DentTalk!

Om alle vernieuwingen rond het NTVT te vieren, kunt u deze weken telkens een inspirerende DentTalk helemaal gratis bekijken. Bekijk nu deel 2: Het Verleden, door Reina de Raat. 

Hoe gingen 'tandartsen' in vroeger tijden te werk en welke materialen gebruikten zij? Welke mogelijkheden waren er om patiënten van hun kiespijn af te helpen? En kunnen wij misschien nog iets leren van onze voorouders? U ziet het in deze DentTalk, die hoog werd gewaardeerd tijdens de Nationale Tandheelkunde Quiz van het NTVT!

Bekijk ook de rest van onze DentTalks:

Bekijk de DentTalks

Afgestudeerde tandartsen meestal werkzaam in regio opleiding

deze_maand_feb20_01.jpg.

Van de actieve beroepsgroep van tandartsen, dat wil zeggen degenen van 64 jaar of jonger met een bij de KNMT bekend woon- en/of werkadres in Nederland,  was in 2019 40% opgeleid in Amsterdam, 22% in Nijmegen, 14% in Groningen en 8% in Utrecht (deze opleiding sloot in 1987). De overige 16% behaalde het diploma in het buitenland (Bron: Staat van de Mondzorg/KNMT, 2019). Deze verdeling naar opleidingsplaats verschilt echter regionaal aanzienlijk, zoals de infographic laat zien. Na het behalen van hun diploma gaan tandartsen naar verhouding vaak aan het werk in de omgeving van hun afstudeerplaats, zo blijkt.

Voor de serie ‘Onderwijs en de tandarts anno 2025’ interviewde gastredacteur Denise van Diermen de opleidingshoofden van de 3 tandheelkundeopleidingen in Nederland. De hamvraag was of er verschillen zijn in de afgestudeerde tandartsen van de deze opleidingen. In de zojuist verschenen februari-editie geven zij hierop antwoord. Zie Ned Tijdschr Tandheelkd 2020; 127: 83-88.

Editie 2

februari 2020

Dentinogene ghost cell-tumor in de onderkaak

Een 67-jarige man presenteerde zich met een zwelling in de onderkaak rechts. Na histopathologisch onderzoek van het genomen biopt bleek het te gaan om een perifere dentinogene ghost cell-tumor . Behandeling bestond uit excochleatie van de afwijking en 2 jaar na de behandeling was patiënt recidiefvrij. In de literatuur wordt onderscheid gemaakt tussen perifere en centrale dentinogene ghost cell -tumoren, die evenals de calcificerende odontogene cyste worden gerekend tot de ghost cell odontogene laesies. Het betreft zeldzaam voorkomende afwijkingen waarbij de kans op een recidief na adequate behandeling gering is. De centrale dentinogene ghost cell -tumor heeft een grotere kans op een lokaal recidief.

Lees het hele artikel

De subjectieve mondgezondheid van mensen met de ziekte van Parkinson

In dit artikel wordt een onderzoek gerapporteerd over de subjectieve mondgezondheid van mensen met de ziekte van Parkinson, gerelateerd aan de duur en de progressie van de ziekte. Participanten waren 74 personen met de ziekte van Parkinson en 74 controlepersonen. Allen werden geïnterviewd over onderwijsniveau, rookgewoonten, laatste tandartsbezoek, aantal tandartsbezoeken in de laatste 5 jaar, dagelijkse mondverzorging, type gebruikte tandenborstel, kauwproblemen, afbijtproblemen, smaakverlies, mondbranden, xerostomie, halitose, achterblijvende voedselresten, pijnlijke en bloedende gingiva en mobiliteit, pijn en sensitiviteit van gebitselementen. Meer mensen met de ziekte dan controlepersonen kregen ondersteuning bij de dagelijkse mondverzorging en hadden kauwproblemen, afbijtproblemen, smaakverlies, mobiliteit van gebitselementen en xerostomie. Bij de mensen met de ziekte was de prevalentie van kauwproblemen gerelateerd aan zowel de duur als de progressie van de ziekte. Bovendien bleek een verband te bestaan tussen enerzijds de progressie van de ziekte en anderzijds afbijtproblemen en het krijgen van ondersteuning bij de dagelijkse mondverzorging.    

Lees het hele artikel

Bekijk alle artikelen

Waarom het NTVT?

Als wetenschappelijk tijdschrift met een rijke historie van 125 jaar is NTVT onmisbaar voor de mondzorgverlener van vandaag. Een abonnement op het NTVT biedt u:

  • Jaarlijks 11 edities van het tijdschrift
  • Toegang tot alle besloten onderdelen van www.ntvt.nl
  • De mogelijkheid om 11 x per jaar de NTVT-kennistoets te maken
  • De mogelijkheid om per jaar 33 door het Q-Keurmerk geaccrediteerde punten te behalen (KRT: 2,5 punten per toets, KRM: 2 punten per toets)
  • Uw nascholingspunten worden geregistreerd bij KRT en KRM
  • Toegang tot de e-learning "Acute medische situaties" (geaccrediteerd voor 2 punten)

Neem een abonnement

abonneren.png

kennistoets.png

Geaccrediteerde nascholing

Het NTVT biedt een toonaangevend vakblad en is een leidend kennisplatform voor de tandheelkunde, maar is ook aanbieder van bij- en nascholing. Iedere editie van het tijdschrift bevat een kennistoets, gebaseerd op de artikelen in die editie. Daarnaast heeft u als onderdeel van uw abonnement toegang tot de e-learning 'Acute situaties in de tandartspraktijk'. Bent u abonnee? U vindt de toetsen en elearning in uw persoonlijk online dossier.

Mijn NTVT

De nascholingen van NTVT zijn geaccrediteerd door het Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT) en het KwaliteitsRegister Mondhygiënisten (KRM).

Heb je je bachelordiploma tandheelkunde gehaald en ga je een master doen?

Gefeliciteerd! Het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde wil jou graag het NTVT-masterabonnement cadeau doen voor een periode van maximaal vier jaar (drie jaar masterstudie en één jaar na jouw afstuderen). Heb je al een studentenabonnement? Dan kun je dat per direct omzetten in een Masterabonnement.

Lees verder