×

onafhankelijk. onderzoekend. onderscheidend.

Bekijk de webinar terug: Spoedbehandeling in bijzondere tijden

 

 

De eerste webinar van NTVT DentTalk was een groot succes. Meer dan 2500 mondzorgverleners zagen live de presentaties van docent Joerd van der Meer en de Q&A-sessies met moderator Casper Bots. 

Bekijk de presentatie

Bekijk kleine selectie antwoorden op Q&A-vragen

Bekijk alle antwoorden op de Q&A-vragen

Editie 3

maart 2020

Serie: Onderwijs en de tandarts anno 2025. Kunnen tandheelkunde­studenten en mondzorgverleners in Nederland effectief en veilig geneesmiddelen voorschrijven?

Tandartsen en tandarts-specialisten zijn bevoegd om geneesmiddelen voor te schrijven. Om het niveau van farmacotherapeutische kennis en vaardigheden van laatstejaars tandheelkundestudenten en tandartsen(-specialisten) in Nederland te onderzoeken en te vergelijken werd in 2017 een steekproef van deze 3 groepen uitgenodigd om een kennistoets en een vaardighedentoets te maken. De kennistoets bestond uit 40 meerkeuzevragen over veel voorgeschreven geneesmiddelen. De vaardighedentoets bestond uit 3 patiëntcasussen waarvoor een behandelplan gemaakt moest worden. In totaal maakten 26 (20%) tandheelkundestudenten, 28 (8%) tandartsen en 19 (19%) tandarts-specialisten de kennistoets en rondden 14 (11%) tandheelkundestudenten, 8 (2%) tandartsen en 8 (8%) tandarts-specialisten de vaardighedentoets af. Gemiddeld hadden de 3 groepen een onvoldoende kennisscore (< 80%) en werd slechts een klein deel (< 30%) van hun behandelplannen als correct beoordeeld. Deze resultaten suggereren dat tandheelkundestudenten en tandartsen(-specialisten) onvoldoende in staat zijn adequaat medicamenten voor te schrijven. Een verklaring hiervoor zou onvoldoende farmacotherapie-onderwijs tijdens de tandheelkundeopleiding en nascholing kunnen zijn.  

Lees het hele artikel

Toepasbaarheid van de ‘Uitblinkers-interventie’ om tandenpoetsen bij kinderen te verbeteren: een pilotonderzoek

In 2017 is de ‘Uitblinkers-interventie’ ontwikkeld ter verbetering van tandenpoetsen bij jonge kinderen. Deze gespreksmethodiek is gericht op het identificeren van barrières die ouders ervaren bij het tandenpoetsen van hun kind, en het bespreken van een aanpak om barrières weg te nemen. Hierbij staan opvoedvaardigheden centraal. In 2018 werd in 12 tandartspraktijken onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid en toepasbaarheid van deze ‘Uitblinkers-interventie’ en naar de waardering van mondzorgverleners van deze interventiemethode. Door 21 getrainde preventieassistenten werd de interventie toegepast bij ouders van 3-jarigen. Met behulp van focusgroep- en telefonische interviews met de preventieassistenten werden 9 maanden later gegevens verkregen om de interventie te evalueren. Na analyse van de interviews kan samengevat worden gesteld dat preventieassistenten doorgaans positief waren over de ‘Uitblinkers’-gespreksmethodiek, de ondersteunende materialen en de reacties van ouders. De interventie lijkt uitvoerbaar in de mondzorgpraktijk, waarbij wel enkele (voornamelijk logistieke) verbeterpunten werden geïdentificeerd.

Lees het hele artikel

Bekijk alle artikelen

Waarom het NTVT?

Als wetenschappelijk tijdschrift met een rijke historie van 125 jaar is NTVT onmisbaar voor de mondzorgverlener van vandaag. Een abonnement op het NTVT biedt u:

  • Jaarlijks 11 edities van het tijdschrift
  • Toegang tot alle besloten onderdelen van www.ntvt.nl
  • De mogelijkheid om 11 x per jaar de NTVT-kennistoets te maken
  • De mogelijkheid om per jaar 33 door het Q-Keurmerk geaccrediteerde punten te behalen (KRT: 2,5 punten per toets, KRM: 2 punten per toets)
  • Uw nascholingspunten worden geregistreerd bij KRT en KRM
  • Toegang tot de e-learning "Acute medische situaties" (geaccrediteerd voor 2 punten)

Neem een abonnement

abonneren.png

kennistoets.png

Geaccrediteerde nascholing

Het NTVT biedt een toonaangevend vakblad en is een leidend kennisplatform voor de tandheelkunde, maar is ook aanbieder van bij- en nascholing. Iedere editie van het tijdschrift bevat een kennistoets, gebaseerd op de artikelen in die editie. Daarnaast heeft u als onderdeel van uw abonnement toegang tot de e-learning 'Acute situaties in de tandartspraktijk'. Bent u abonnee? U vindt de toetsen en elearning in uw persoonlijk online dossier.

Mijn NTVT

De nascholingen van NTVT zijn geaccrediteerd door het Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT) en het KwaliteitsRegister Mondhygiënisten (KRM).

Heb je je bachelordiploma tandheelkunde gehaald en ga je een master doen?

Gefeliciteerd! Het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde wil jou graag het NTVT-masterabonnement cadeau doen voor een periode van maximaal vier jaar (drie jaar masterstudie en één jaar na jouw afstuderen). Heb je al een studentenabonnement? Dan kun je dat per direct omzetten in een Masterabonnement.

Lees verder