× ABONNEREN

De Hurdle analyse

De verdelingen van de afhankelijke variabele dmfs was zeer scheef, met een grote piek bij 0 (veel kinderen hadden geen cariëservaring). Standaard analysemethoden (zoals lineaire regressieanalyse) leveren vaak geen goede fit voor dit type data. Een hurdle regressie model is zeer geschikt voor afhankelijke variabelen met zulke verdelingen. Het hurdle model bestaat uit 2 gedeelten:

  • Een logistisch regressie gedeelte dat schat of een kind al dan niet cariëservaring heeft (dat wil zeggen, dmfs = 0 versus dmfs > 0). Uit dit gedeelte komen de determinanten naar voren die bijdragen aan het voorspellen van een gaaf gebit. De exponentieel van de regressiecoëfficiënt geeft de odds ratio (OR) weer.
  • Een (afgeknot) count gedeelte dat de hoeveelheid cariëservaring schat voor degenen met cariëservaring (dus voor degenen met dmfs  > 0). Uit dit gedeelte komen de determinanten naar voren die bijdragen aan het voorspellen van de hoeveelheid cariëservaring van degenen met cariëservaring. De exponentieel van de regressiecoëfficiënt geeft de rate ratio (RR) weer, oftewel de relatieve verandering in de hoeveelheid cariës wanneer de determinant met één eenheid omhoog gaat.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje