× ABONNEREN

Oral Health Impact Profile-vragenlijst

Er zijn meerdere vragenlijsten ontwikkeld waarmee de invloed van de mondgezondheid op de levenskwaliteit van patiënten, ofwel de Oral Health Related Quality of Life (OHRQoL), kan worden vastgesteld. De bekendste daarvan is de Oral Health Impact Profile (OHIP).  Deze 49 vragen tellende lijst is ontwikkeld op grond van aanbevelingen van de World Health Organization (WHO, 1980). Zo adviseerde de WHO bij het meten van de levenskwaliteit de functionele en de sociale beperkingen van lichamelijke klachten beter van elkaar te onderscheiden.

Locker (1988) bewerkte deze uitgangstpunten voor orale klachten tot een model waarin die beperkingen werden ondergebracht in een hiërarchische rangschikking van 7 aparte domeinen die de basis vormen voor de OHIP-49.

Inmiddels zijn er verschillende verkorte versies van de OHIP verschenen, waarvan de OHIP-14 de meest gebruikte is. Van zowel de OHIP-49 als de OHIP-14 zijn Nederlandse vertalingen gemaakt (Van der Meulen et al, 2008 en 2011). De OHIP-14 vragenlijst omvat 14 vragen in 7 categorieën: functiebeperkingen, fysieke pijn, psychologisch ongemak, psychologische beperkingen, lichamelijke beperkingen, sociale beperkingen en andere beperkingen. Elke vraag wordt beantwoord op een schaal van 0 tot 4, waarbij een 0 aangeeft dat de beperking nooit voorkomt en een 4 dat de beperking erg vaak voorkomt. De OHIP-14 totaalscore kan maximaal 56 zijn, waarbij een hoge score overeenkomt met een lagere mondgezondheidgerelateerde kwaliteit van leven.

Lees meer over de vertaling van de OHIP-49 en -14-vragenlijsten door Van der Meulen et al (2008, 2011) naar het Nederlands  in het NTVT van maart 2011. In de appendix bij dat artikel is de vertaling van zowel de OHIP-49 als de OHIP-14 te vinden.
ohip_vragenlijst.jpg
(beeld: Shutterstock)

 

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje