× ABONNEREN

Tabel 3. Overzicht van de in Nederland geregistreerde medicament(sub)groepen en individuele medicamenten waarvan in de wetenschappelijke literatuur, in het Farmacotherapeutisch Kompas en/of in het Informatorium Medicamentorum is gemeld dat ze urticaria kunnen induceren.

Om door de tabel te zoeken klik CTRL+F; er verschijnt dan ergens in beeld een zoekveld waarmee in de pagina gezocht wordt. Zoek bijvoorbeeld of een medicament op deze lijst staat. Voor een printbare tabel klik hier .

Medicamentgroep

Medicamentsubgroep

Medicament

Analgetica

Coxibs

 

 

Opioïden

 

 

Prostaglandinesynthetaseremmers

 

Anesthetica

Lokaal

 

 

Parenteraal

 

Antiaritmica

 

Kinidine

Antibacteriële medicamenten

Aminoglycosiden

 

 

Auriculair

Polymyxine B

 

Cefalosporinen

 

 

Glycopeptiden

Vancomycine

 

Macroliden

Claritromycine

 

 

Erytromycine

 

Overige

Aztreonam

 

 

Nitrofurantoïne

 

Penicillinen

 

 

Sulfonamiden

 

 

Tetracyclinen

 

Antidepressiva

Niet-selectieve serotonineheropnameremmers

Venlafaxine

 

Overige

Bupropion

 

Selectieve serotonineheropnameremmers

Citalopram

 

 

Fluoxetine

 

 

Paroxetine

Antidota

 

Protamine

Antihistaminica

 

Cetirizine

 

 

Desloratadine

 

 

Fexofenadine

 

 

Hydroxyzine

 

 

Mizolastine

Antihypertensiva

ACE-remmers

Captopril

 

 

Enalapril

 

 

Lisinopril

 

ARBs

Candesartan

 

 

Eprosartan

 

 

Irbesartan

 

 

Losartan

 

 

Valsartan

 

Bètablokkers

Atenolol

 

Calciumantagonisten

Diltiazem

 

Dihydropyridinen

Nifedipine

 

Diuretica

Mannitol

 

Vasodilatantia

Hydralazine

Antimycotica

Imidazolen

Ketoconazol

 

Overige

Terbinafine

 

Triazolen

Fluconazol

Corticosteroïden

 

 

Dermatica

 

Metronidazol

H2-antagonisten

 

Cimetidine

 

 

Ranitidine

Medicamenten bij metabole aandoeningen, enzymen

 

Agalsidase alfa

Oncolytica

 

 

Spierrelaxantia

 

 

Trombocytenaggregatieremmers

 

Acetylsalicylzuur

 

 

Clopidogrel

 

 

Dipyridamol

 

 

Ticlopidine

Tuberculosemedicamenten

Rifamycinegroep

Rifampicine

Vaccins

 

 

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje